Leancoaching

Lean is een management filosofie die erop is gericht kwaliteit van zinvol werken door verspillingen -zaken die geen toegevoegde waarde leveren- te elimineren uit processen. Lean is "hot". Geen wonder want er zijn niet veel andere methoden die focus op de klant, efficiencyverbetering én mogelijkheden om 'van onderop' te veranderen met elkaar combineren.

Echter lang niet alle lean initiatieven slagen. In veel organisaties blijkt na een tijdje het enthousiasme weer weg te ebben. Verbeteringen zoals bedacht blijken niet makkelijk door te voeren of blijken niet tot duurzame verandering te leiden met als streven een continue verbetercultuur. Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat in leantrajecten het accent vaak sterk op analyses en meetbare efficiencyverbetering ligt. Het andere uiterste is dat het zoeken naar verbeteringen aan teams zelf wordt overgelaten en dan vaak tot te weinig meetbare resultaten leidt.

Vijf voordelen van LEAN voor iedere organisatie:
  • Toevoegen van waarde voor de klant;
  • Optimaliseren van processen en voorkomen van verspillingen;
  • Vergroten van leercultuur;
  • Bevorderen van zelfsturing;
  • Meer plezier in het werk / op de werkvloer.
LeanTeamCoach

Een LeanTeamcoach verbindt de bedrijfskundige met de groepsdynamische kant van de vragen waar iedere organisatie voor staat. Welke activiteiten voegen werkelijk waarde toe aan onze klant? Hoe richten we onze werkprocessen in, zonder verspillingen? En hoe geven we met respect en aandacht voor iedereen binnen de organisatie, antwoord en invulling op die vragen? Succesfactoren van een traject voor procesverbetering zijn vergelijkbaar met die voor teamcoaching. Optimale onderlinge afstemming als voorwaarde voor het generen van maximaal toegevoegde waarde voor de klant.

"The most dangerous kind of waste is the waste we do not recognize." ~ Shigeo Shingo

Als LeanTeamCoach geef ik in organisatie coaching gelijktijdig aandacht aan mensen, emoties en opvattingen, én aan methoden en structuur. Dat levert duurzame blijvende resultaten op, omdat de kracht in het eigen team versterkt wordt. LeanTeamcoaching versterkt de zelfstandigheid en eigenaarschap in functioneren, en daarmee het draagvlak voor veranderen.

Wat kan ik voor je betekenen?

Als LeanTeamCoach help ik bedrijven en ondernemers met het implementeren van LEAN. Ik ben er van overtuigd dat door het optimaliseren van processen je werk efficiënter en leuker kunt maken. Leren van fouten en daarmee fouten reduceren dat is toch het mooiste wat er is?

Wellicht denk je interessant LEAN maar dat is toch iets voor een productieomgeving zoals bij Scania of Toyota? Niets is minder waar! Ook bij Gemeentes, Ziekenhuizen en in de Horeca wordt gewerkt met LEAN principes.

Zin om te beginnen?

Ik wel, ik ben benieuwd hoe ik voor jouw bedrijf klantwaarde kan vergroten.

NEEM CONTACT MET ME OP!